Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Dịch vụ thuê bao

Julia Vereshagina

Julia Vereshagina

Head of Accounting Services of Legal Bridge and a practicing tax adviser

Tel. +7 (495) 287-73-94

j.vereshagina@legal-bridge.ru

Evgeniya Kopeleva

Evgeniya Kopeleva

Head of the Legal Department

Tel. +7 (495) 287-73-94

e.kopeleva@legal-bridge.ru

Задать вопрос

Dành cho ai?

Các công ty quốc tế. Các công ty của Nga đang hoạt động trên lãnh thổ của Liên bang Nga và ở nước ngoài. Các công ty nước ngoài hoạt động tại Nga.

Để làm gì?

Để bất cứ lúc nào có thể liên hệ với các chuyên gia có tay nghề cao về các vấn đề phức tạp, còn công việc bình thường chuyển cho chuyên gia trình độ thấp hơn cho ít tiền hơn.

Có những dịch vụ nào?

Thuế:

 • lựa chọn hệ thống thuế và hình thức tổ chức pháp lý tối ưu;
 • tư vấn bằng miêng hay văn bản về thuế và kế toán;
 • hỗ trợ thông tin cho những thay đổi trong luật thuế của LB Nga, có tính đến đặc trưng của bạn;
 • xác định rủi ro thuế và tài chính tiềm năng của báo cáo, sai sót, đánh giá kỹ năng của nhân viên kế toán;
 • hỗ trợ thanh tra thuế;
 • kiểm tra các hợp đồng về rủi ro thuế;
 • xây dựng hạch toán riêng thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu;
 • sử dụng hiệu quả các hiệp định tránh đánh thuế hai lần;
 • hỗ trợ tư vấn các hoạt động xuất nhập khẩu;
 • xây dựng đề án hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài và các chi nhánh tại các lãnh thổ của LB Nga;
 • xây dựng các đề án làm việc của các công ty nắm giữ, bao gồm cả các công ty nước ngoài
 • lập kế hoạch thuế quốc tế;

Chuẩn bị chính sách kế toán, tính đến chi tiết cụ thể của doanh nghiệp bạn:

 • chuẩn bị và kiểm định chính sách kế toán của chi nhánh tại Nga và ở nước ngoài phù hợp với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, chuẩn bị và thẩm định chính sách kế toán;
 • xây dựng kế toán bộ phận riêng biệt (kế hoạch, đề án cho việc hợp nhất, kiến nghị về quản lý hồ sơ giữa các phân khu riêng biệt);
 • xây dựng kế toán văn phòng đại diện nước ngoài và các chi nhánh trên lãnh thổ Liên bang Nga

Hỗ trợ pháp lý:

 • tư vấn về các vấn đề của pháp luật tố tụng trọng tài;
 • hỗ trợ tư vấn về việc đại diện trong các tòa án quốc tế;
 • tư vấn về việc tổ chức hoạt động của các công ty nước ngoài tại Nga;
 • tư vấn về pháp luật hải quan;
 • tư vấn về sử dụng lao động nước ngoài;
 • hỗ trợ giao dịch ngoại thương (tư vấn hỗ trợ, soạn thảo các mẫu hợp đồng ngoại thương);
 • tư vấn trong lĩnh vực pháp luật tiền tệ;
 • tham gia vào các cuộc đàm phán với các luật sư của đối tác nước ngoài;
 • tư vấn về pháp luật dân sự;
 • tư vấn về các vấn đề của tương tác với các cơ quan quản lý nhà nước;
 • công việc theo hợp đồng – chuẩn bị các mẫu hợp đồng và các hồ sơ liên quan;
 • hỗ trợ tư vấn cho các giao dịch bất động sản;
 • làm việc về ngành khiếu nại tiêu biểu cho các nhà thầu để thu hồi nợ
 • tư vấn về các vấn đề của luật chống độc quyền;
 • tư vấn về việc áp dụng pháp luật khu vực của Liên bang Nga;
 • chuẩn bị các mẫu tài liệu tiêu chuẩn về quản trị nhân sự;
 • làm việc với các khiếu nại (giảm nguy cơ xung đột với các nhân viên và thanh tra lao động);
 • kiểm tra các đối tác về "tính không trung thực" theo một phương pháp đặc biệt;
 • tư vấn về bảo đảm các chế độ bí mật thương mại.

Hỗ trợ 1C:

 • Tư vấn về các vấn đề kỹ thuật sử dụng chương trình 1С 7.7 và 8

Khách hàng sẽ nhận được những gì?

Hỗ trợ pháp lý toàn diện trong việc đối phó với các vấn đề phức tạp, tối ưu hóa thuế, chính sách kế toán hiệu quả của công ty mẹ và các chi nhánh / văn phòng đại diện, hỗ trợ trong việc giải quyết các cuộc xung đột với cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước khác. Hỗ trợ trong việc giải quyết các cuộc xung đột với người mắc nợ.

Chi phí bao nhiêu?

3 600 euro mỗi quý cho 90 giờ của tư vấn

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow