Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Dịch vụ pháp lý

Копелева Евгения

Evgeniya Kopeleva

Head of the Legal Department

Tel. +7 (495) 287-73-94

e.kopeleva@legal-bridge.ru

Задать вопрос
Đại diện tòa án
  • Tranh chấp sở hữu trí tuệ
  • Tranh chấp hành chính
  • Tranh chấp thuế

Chi phí dịch vụ

Đại diện tại tòa án trọng tài của Liên bang Nga — từ 3 000 €.

Giải quyết trước khi xét xử các tranh chấp — từ 2 000 €.

Kiểm tra và soạn thảo hợp đồng

Các loại hợp đồng:

  • Giao dịch bất động sản (cho thuê, mua-bán)
  • Các hợp đồng mua bán, giao hàng, nhận thầu, dịch vụ, lưu trữ, cho thuê, đại lý, chuyển nhượng, cho vay
  • Hợp đồng đầu tư
  • Hợp đồng song ngữ ngoại thương (hợp đồng mua bán-giao hàng quốc tế)
  • Hợp đồng song ngữ với đối tác nước ngoài (cấp phép, đại lý, cung cấp dịch vụ v.v.)
  • Một hợp đồng cấp phép, hợp đồng chuyển nhượng quyền độc quyền
  • Hợp đồng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT)

Chiphí — từ 200 €.

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow