• Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Loạt dịch vụ pháp lý và kế toán cho các văn phòng đại diện, chi nhánh của các công

Loạt dịch vụ pháp lý và kế toán cho các văn phòng đại diện, chi nhánh của các công

Julia Vereshagina

Julia Vereshagina

Head of Accounting Services of Legal Bridge and a practicing tax adviser

Tel. +7 (495) 287-73-94

j.vereshagina@legal-bridge.ru

Tốtnhấtcho công ty của bạn, nếu:

  • Bạn có đến 5 nhân viên
  • Bạn không có hơn 20 giao dịch kế toán mỗi tháng

Loạt giao dịch bao gồm

  • Kế toán và kế toán thuế
  • Công việc văn phòng chuyên nghiệp và tiền lương
  • Internet Banking
  • Tư vấn pháp lý và thuế — ba giờ tư vấn mỗi tháng

Chi phí — 500 € mỗi tháng

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ: