Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Kiểm toán

Kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính
Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là đưa ra ý kiến của công ty về độ tin cậy của báo cáo tài chính của khách hàng trong tất cả các khía cạnh và về sự phù hợp của thủ tục kế toán của khách hàng với pháp luật Liên bang Nga hay không.

Kiểm toán báo cáo tài chính đã được bổ sung các thủ tục quy định
Ngoài các thủ tục quy định trong pháp luật về kiểm toán, những thủ tục bổ sung đã dược xác nhận bởi lãnh đạo của khách hàng sẽ được thực hiện.

Kiểm toán thuế
Đánh giá sự phù hợp của báo cáo khai thuế theo pháp luật thuế của Liên bang Nga, trong tất cả các khía cạnh trọng yếu.

Báo cáo kiểm toán quản lý
Dịch vụ này cho phép các chủ sở hữu của công ty có sự đảm bảo rằng các báo cáo quản lý được cung cấp bởi những nhà quản trị của tổ chức có thông tin chính xác về các tài sản và nợ phải trả cũng như thu nhập (hoặc lỗ) thu được trong kỳ báo cáo.

Due Diligence (phân tích toàn diện của doanh nghiệp đang được xem xét để mua)
Một phân tích toàn diện của doanh nghiệp như một đối tượng bán. Bao gồm kiểm tra thông tin về kinh doanh và đề xuất để giảm thiểu các rủi ro khi mua một doanh nghiệp.

Kiểm tra trong lợi ích của chủ sở hữu
Trong quá trình kiểm tra này các thủ tục mà đã được xác nhận giữa công ty, khách hàng và / hoặc chủ sở hữu sẽ được thực hiện.

Giá

Chi phí được xác định trên cơ sở khối lượng, loại thủ tục và phức tạp của hoạt động tổ chức.

Tại sao chúng tôi?

  • Công ty TNHH "Audit Plaza" (một phần của Công ty Legal Bridge) là một thành viên của Kiểm toán Moskva. Tất cả các kiểm toán viên của chúng tôi có trong danh bạ của Bộ Tài chính. Trong năm 2013, Công ty TNHH "Audit Plaza" đã vượt thành công qua một kiểm soát bên ngoài về chất lượng công việc.
  • Đội ngũ có kinh nghiệm. Kinh nghiệm trong kiểm toán chung từ năm 1995.
  • Chúng tôi đã phát triển một loạt sản phẩm thuận tiện cho việc kiểm toán, sẽ cho phép bạn lựa chọn các dịch vụ cần thiết và giá trị so với tiền bỏ ra.

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow