Lập kế hoạch và tối ưu hóa thuế

Vadim Kryuchkov

Vadim Kryuchkov

Senior Partner of Legal Bridge.
Practicing tax consultant and auditor.
Head of the department of financial consulting.

Tel. +7 495 287-73-94

v.kryuchkov@legal-bridge.ru

Задать вопрос

Lập kế hoạch và tối ưu hóa thuế

Lĩnh vực hoạt động của công ty Legal Bride — là sự phát triển hệ thống tài chính và pháp lý của công ty có chú ý đến:

  • Tối ưu hóa thuế
  • Đảm bảo an toàn trong kinh doanh ở nước Nga ngày nay
Tư vấn trong lĩnh vực kế toán và thuế của Nga và quốc tế

Tư vấn đơn thuần trong lĩnh vực kế toán và thuế của Nga và quốc tế, cũng như ở các khu vực lân cận của pháp luật.

Chúng tôi hiểu rằng trong kế hoạch thuế không có giải pháp phổ quát. Mỗi trường hợp đòi hỏi một cách tiếp cận cá nhân. Hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi và bạn sẽ có được một tư vấn sơ bộ.

Chi phí giờ tư vấn

Chuyên gia 100 €
Chuyên gia hàng đầu 200 €
Đối tác 300 €

Tại sao chúng tôi?

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ từ năm 1994.
  • 20 năm qua chúng tôi đã thực hiện thành công hơn 7600 dự án.
  • Các rủi ro của chúng tôi khi thực hiện các công việc chuyên môn được bảo hiểm tới 5 triệu rúp.
  • Trong số các khách hàng của chúng tôi có Hoshland, Kistler, Mikenopa, NEWS OUTDOOR Nga và những công ty khác.

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow