Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Đăng ký các doanh nghiệp

Elena Bachurina

Elena Bachurina

Head of the Department of Registration of Legal Entities

Tel. +7 (495) 287-73-94

e.bachurina@legal-bridge.ru

Задать вопрос

Đăng ký công ty TNHH / Cổ phần

Chi phí 2 400 €

Dịch vụ bổ sung theo yêu cầu:

  • Địa chỉ pháp lý — từ 800 € mỗi năm
  • Mở một tài khoản tại bất kỳ ngân hàng — 110 €
  • Mở một tài khoản ngoại tệ (tại ngân hàng mà đã mở tài khoản để thanh toán) — 50 € (cho mỗi tài khoản bổ sung)

Thời hạn đăng ký

  • Đăng ký nhà nước của các công ty — 9 ngày làm việc
  • Mở tài khoản — 3-5 ngày 

Công chứng một văn bản — 20 €

Thời hạn đăng ký

Thời hạn đăng ký công ty TNHH /công ty cổ phần — 3 tuần

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (CHI NHÁNH) CỦA CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Mở văn phòng đại diện nước ngoài và chi nhánh tại Nga, việc đăng ký của các công ty với đầu tư nước ngoài. Chọn gì phụ thuộc vào các mục tiêu và kế hoạch của bạn.

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký (công nhận tại Nga) văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân nước ngoài lên đến 20 năm.

Chi phí đăng ký vănphòngđại diện — 2 400 €

Dodatečné výdaje

  • Dịch — 10 € / trang
  • Dịch công chứng — 20 € cho 1 văn bản

Hãy đặt câu hỏi cho nhà chuyên nghiệp ngay từ bây giờ:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Người ta tin chúng tôi:

Địa chỉ:

arrow