Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Předplacené služby pro abonenty v Rusku

Julia Vereshagina

Julia Vereshagina

Head of Accounting Services of Legal Bridge and a practicing tax adviser

Tel. +7 (495) 287-73-94

j.vereshagina@legal-bridge.ru

Evgeniya Kopeleva

Evgeniya Kopeleva

Head of the Legal Department

Tel. +7 (495) 287-73-94

e.kopeleva@legal-bridge.ru

Задать вопрос

Pro koho?

Mezinárodní společnosti. Ruské společnosti, které vedou činnost jak na území RF, tak i za jejími hranicemi. Zahraniční společnosti, působící na území Ruska.

K čemu?

K tomu, aby bylo možné se ve kterémkoliv okamžiku obrátit na prvotřídního specialistu se složitými otázkami a běžnou práci svěřit méně kvalifikovanému specialistovi za menší ohodnocení.

Jaké služby jsou součástí balíku?

Zdanění:

 • výběr optimálního systému zdanění a organizačně-právní formy;
 • písemné a ústní konzultace ke zdanění a účetnictví;
 • infomační podpora ke změnám v daňových zákonech RF, a to se zohledněním vašich specifik;
 • zjištění potenciálních daňových a finančních rizik v účetnictví, chyb, zhodnocení kvalifikace zaměstnanců účtárny;
 • doprovázení daňové kontroly;
 • expertíza smluv co do daňových rizik;
 • nastavení odděleného účtování u DPH při exportu;
 • efektivní použití dohod (smluv) o zabránění dvojího zdanění;
 • poradenský servis u exportně-importních operací;
 • nastavení schématu činnosti zahraničních zastoupení a poboček na území RF;
 • vybudování schématu práce holdingových společností, a to včetně za účasti zahraničních společností;
 • mezinárodní daňové plánování.

Příprava účetní politiky se zohledněním specifik vaší činnosti:

 • příprava a kontrola účetní politiky poboček na území Ruska a za jejími hranicemi s ohledem na mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví, příprava a kontrola konsolidované účetní politiky;
 • nastavení účetnictví samostatných útvarů(schéma účetních zápisů, doporučení ke konsolidaci, doporučení k vedení oběhu dokladů mezi samostatnými útvary);
 • nastavení účetnictví zahraničních zastoupení a poboček na území RF.

Právní podpora:

 • konzultování ve věcech obchodního soudního řádu;
 • konzultační doprovázení klienta při zastupování zájmů u mezinárodních soudů;
 • konzultování o organizaci činnosti zahraničního byznysu v Rusku;
 • konzultování o celních zákonech;
 • konzultování o využití zahraniční pracovní síly;
 • doprovázení zahraničněobchodních obchodů (poradenský servis, příprava návrhů vzorových zahraničněobchodních kontraktů);
 • konzultování v oblasti devizových zákonů;
 • účast na jednání s právníky zahraničních partnerů;
 • konzultování ve věci občanského práva;
 • konzultování o otázkách součinnosti se státními kontrolními orgány;
 • smluvní práce — tvorbavzorových smluv a průvodních dokumentů;
 • poradenský servis u obchodů s nemovitostmi;
 • vzorové uplatňování nároků u smluvních partnerů, ke splacení dluhů;
 • konzultování v oblasti antimonopolních zákonů;
 • konzultování o uplatnění regionálních zákonů RF;
 • příprava formulářů vzorových dokumentůpersonální agendy;
 • práce s uplatňovanými požadavky (snížení rizik konfliktů se zaměstnanci a inspekcí práce);
 • podle speciální metodiky prověrka smluvních partnerů co do jejich «nepoctivosti»;
 • konzultování k zabezpečení režimu obchodního tajemství.

Podpora1С:

 • Konzultování o technických otázkách použití programu 1С 7.7 a 8

Co zákazník ve výsledku získává?

Všestrannou právní podporu v řešení složitých otázek, daňovou optimalizaci, efektivní účetní politiku řídící společnosti a poboček/zastoupení, pomoc v urovnání konfliktů s daňovou inspekcí a jinými státními kontrolními orgány. Pomoc při urovnání konfliktů s dlužníky.

Kolik to stojí?

3 600 € čtvrtletně za 90 hodin konzultací

Kontaktujte našeho specialistu hned teď:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Důvěřují nám:

Naše adresa:

arrow