Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Audit v Rusku

Povinný audit finančního výkaznictví
Cílem auditu finančního výkaznictví je vyjádření společností názoru na to, zdali je dané finanční výkaznictví klienta ve všech podstatných aspektech věrohodným a splňuje-li způsob vedení účetnictví klienta požadavky dle platných zákonů RF.

Audit finančního výkaznictví, doplněný odsouhlasenými procedurami
Mimo procedur, které jsou dány platnými zákony v oblasti auditu, jsou prováděny dodatečné procedury, které jsou odsouhlaseny s vedením klienta.

Daňový audit
Vyhodnocení shody daňového výkaznictví s platnými daňovými zákony RFve všech podstatných ohledech.

Audit administrativního manažerského výkaznictví
Služba majitelům společnosti dovoluje získat ujištění v tom, že administrativní manažerské výkaznictví, které je předkládáno managementem organizace, obsahuje věrohodné informace o aktivech a závazcích, a také ziscích (ztrátách), jichž bylo za účetní období dosaženo.

Due Diligence (všestranná analýza byznysu plánovaného pro nákup)
Všestranná analýza byznysu jako objektu prodeje. Zahrnuje do sebe prověrku věrohodnosti informací o byznysu a nabídky na minimalizaci rizik při koupi byznysu.

Prověrka v zájmu vlastníka
V průběhu daného druhu prověrky jsou prováděny procedury, které byly odsouhlaseny mezi společností, klientem a/nebo vlastníkem.

Cena

Cena se stanovuje na základě objemů, odsouhlasených procedur a složitosti činnosti organizace.

Proč my?

  • ООО (Společnost s ručením omezeným) «Audit Plaza» (součást skupiny společností Legal Bridge) je platným členem Moskevské auditorské komory. Všichni naši auditoři jsou zapsáni do rejstříku Ministerstva financí. V roce 2013 ООО «Audit Plaza» úspěšně absolvovala vnější kontrolu kvality práce .
  • Zkušený tým. Praxe v celkovém auditu od roku 1995.
  • Vypracovali jsme pro audit vhodné balíkové produkty, které vám umožní si vybrat potřebnou službu a za optimální cenu.

Kontaktujte našeho specialistu hned teď:

Спасибо за ваше обращение!

В ближайшее время мы с вами свяжемся.

Důvěřují nám:

Naše adresa:

arrow